16 Jan 2020 : Waar is Mercurius?

De ontdekking halverwege de negentiende eeuw van de Fransman Le Verrier dat er iets niet klopte aan de baan van de planeet Mercurius had grote gevolgen voor de natuurkunde, gevolgen die moeilijk overschat kunnen worden. Alleen al de ontdekking op zich was een prestatie van de eerste orde, want de ‘afwijking’ van Mercurius ten opzichte van zijn berekende baan is maar een fractie van de planeetdiameter (per mercuriusjaar). Maar bovenal bracht Le Verrier, ongewild en onbedoeld, het newtoniaanse wereldbeeld aan het wankelen. De geest was uit de fles en het was Einstein die ruim een halve eeuw later met de antwoorden kwam waar men destijds zo dringend om verlegen zat. Wat dacht Le Verrier er zelf van en hoe tumultueus verliep in natuurkundig opzicht de tweede helft van de negentiende eeuw?

Locatie: Milieuraad Zwolle, gebouw links naast de Weijenbelt, Campherbeeklaan 82A 8024 BZ Zwolle
Aanvang: 19:30
Entree: Leden van Thales, Triangulum, Astra Alteria en VAS Zuid Drente hebben gratis toegang. De entree voor de overige niet-leden bedraagt € 5,00 p.p

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.