2015 duurt één seconde langer

Het jaar 2015 duurt één seconde langer. In januari van dit jaar maakte IERS, de organisatie die verantwoordelijk is voor de atoomklok, dit nieuws al bekend, maar over enkele dagen is het dan ook echt zover. De toevoeging van een extra seconde heeft als reden dat de aarde steeds langzamer draait. Op 30 juni rond middernacht komt er een schrikkelseconde bij. De tijd is dan: 23:59:60. 

Nieuw is de toevoeging van een schrikkelseconde echter niet. In 2012 gebeurde dit ook, maar toen gingen wereldwijd wel diverse websites plat door de extra seconde.  In totaal zijn er sinds de invoering in 1972 al zo’n 25 schrikkelsecondes aan de atoomklok toegevoegd.

De gemiddelde zonnedag is iets langer en neemt, als gevolg van een langzaam afnemende rotatiesnelheid van de aarde, ook geleidelijk toe (gemiddeld 1,7 ms per eeuw). De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in de getijdenwerking door de maan.

Er ontstaat dus een steeds groter verschil tussen de zonnetijd en de tijd volgens de atoomklokken en als dit verschil groter dreigt te worden dan 1 seconde, wordt de atoomklok met 1 seconde bijgesteld. (Bron: Wikipedia).