Blik in de toekomst

Bericht van Gert Schooten, bestuursvoorzitter van VWS Thales

We staan weer aan het begin van een hopelijk mooi winterseizoen. Dit klinkt door het woord ‘winter’ wellicht nog ver weg, maar eind september is daar toch al weer de eerste lezing. Het programma voor het najaar wordt elders in dit nummer toegelicht.

Hopelijk hebt u ook van een mooie zomervakantie genoten, misschien zelfs in verre streken. Zelf  was  ik  In  Zuid-Afrika,  genieten  van  het  winterseizoen  natuurlijk.  Verderop  in  deze Sterrenstof  een  kleine  impressie.  Heeft  u  ook  mooie  belevenissen  in  de  vakantie  en  leuke foto’s gemaakt? Meld het bij de redactie. Op de komende nieuwjaarsreceptie, begin januari, is er een leuke prijs voor de mooiste foto.

Voor die tijd  hopen we als bestuur  ook meer duidelijkheid  te  krijgen over het verblijf op  het Doepark  Nooterhof.  Het  bestuur  is  ondertussen  bezig  met  het  verkennen  van  alternatieve locaties,  zowel  voor  de  lezingen  in  2018  als  ook  een  mooie  plek  om  zelf  te  kunnen  blijven waarnemen. Al met al best spannend.

Voor  u  verder  weer  een  mooi  gevuld  nummer  Sterrenstof.  De  lezingen  starten  weer,  de waarneemgroep komt weer bij elkaar op de eerste dinsdag  van de maand en er zijn nog een paar jeugdactiviteiten gepland. Ik wens ons een goed seizoen en hoop u regelmatig op een lezing of andere bijeenkomst te ontmoeten.

Gert Schooten
30 september 2017