Lezingen bij Thales in het najaar 2017

 

19 oktober 2017

Margot Brouwer

 

Phd-student astrofysica,  Universiteit Leiden

 

 

 

 

 

 

Donkere materie en emergente zwaartekracht.
Samenvatting:
Met  zijn  nieuwe  theorie  van  Emergente  (spontaan  optredend.  Red.) Zwaartekracht  beweert
Prof. Erik Verlinde niet alleen het mechanisme achter de zwaartekracht te hebben gevonden,
maar ook de oorsprong van de mysterieuze extra zwaartekracht die in sterrenstelsels wordt
gevonden, en momenteel wordt toegeschreven aan ‘donkere materie’.
In deze lezing zal Margot Brouwer vertellen over de ontdekking van donkere materie en over
Verlinde’s nieuwe zwaartekrachttheorie. Door middel van het waarnemen van de lenswerking
van  zwaartekracht  rond  meer  dan  33.000  sterrenstelsels  met  de  VLT  survey  telescope  in
Chili, konden zij en haar team Verlinde’s nieuwe theorie testen.
De resultaten zijn bemoedigend, al is dit resultaat slechts een eerste stap in de richting van
een volledig geteste en uitgewerkte theorie.
De redactie van Sterrenstof verwijst voor deze lezing naar het artikel “Donkere materie in een
nieuw licht”van Dr. Marcel Vonk in Zenit juli/augustus 2017, blz. 40 t/m45.
In Zenit september 2017, blz. 34 t/m 37 een interview: “In gesprek met Margot Brouwer”.

 

 

23 november 2017

(let op: datum is gewijzigd)

Drs. Klaas Jan Mook

 

Geologische en klimatologische geschiedenis van de rode planeet
Mars is  de  vierde  planeet  vanaf  de  Zon.  De  planeet  draait  om  de  Zon  op  een  gemiddelde
afstand  van 228  miljoen  km,  anderhalf keer  zo ver als  de Aarde. Mars  wordt vaak de ‘Rode
Planeet’  genoemd  omdat  hij  aan  de  hemel  staat  als  een  oranjerode  ster.  Vanwege  de  kleur
noemden de oude Grieken en Romeinen de ster naar hun oorlogsgod. Door ruimteonderzoek
weten  we  nu  dat  de  planeet  die  kleur  heeft  doordat  de  rotsen  op  Mars  roest  bevatten.
Het  onderzoek  van  de  planeet  Mars  levert  bijna  dagelijks  nieuwe  feiten  en  inzichten  op.
Inmiddels  is  daardoor  veel  bekend  geworden  over  de  geologische  en  klimatologische
geschiedenis van de planeet. Het was al langer bekend dat de omstandigheden op Mars in het
verleden  sterk  hebben  gevarieerd,  tegenwoordig  is  men  steeds  beter  in  staat  een
gedetailleerd beeld hiervan te schetsen. De resultaten van het onderzoek zijn spectaculair en
tonen  aan  dat  de  omstandigheden  op  Mars  periodiek  veel  gunstiger  zijn  geweest  dan
tegenwoordig en dat de variaties veel sterker zijn dan op Aarde. Er is momenteel veel inzicht
verkregen  over  de  factoren  die  de  omstandigheden  op  Mars  beïnvloeden  en  hoe  deze
varieerden in de tijd.
Mars blijkt een geheel andere planeet te zijn dan de Aarde; veel factoren die van invloed zijn
op  de Aarde spelen  ook  op  Mars,  maar  met een  ander gewicht.  Vooral  de geringere  massa
van de Rode Planeet, de geringere afstand tot de planeet Jupiter en de afwezigheid van zowel
een dichte atmosfeer als een zware satelliet zijn belangrijk. Het lijkt erop dat op Mars leven
kan zijn ontstaan en mogelijkerwijs nog wel eerder dan op de Aarde. Of dat ook inderdaad zo
is en of het misschien nog steeds aanwezig is, is nog onduidelijk, maar daarom een speerpunt
van  onderzoek.  De  voordracht  zal  een  algemeen  overzicht  geven  van  de  situatie  op  het
Marsoppervlak en van de atmosfeer, waarna we op basis hiervan de geschiedenis van de
planeet langzaam proberen te ontrafelen.

 

14 december 2017

 

Dr. ir. A.C.M. (Ad) Stoffelen werkt als
meteoroloog bij het KNMI te De Bilt

 

MetOp-A:
De eerste Europese polaire satelliet voor de operationele meteorologie.

 

Het weer meten, analyseren en voorspellen; kan het beter?
Hoe hard waait het precies in een orkaan: metingen met sondes, vliegtuigen en satellieten.

Op 18 december 2014 hield Ad Stoffelen bij Thales de lezing ”Vlucht door een orkaan”. Per
vliegtuig door het oog van een orkaan.