Lezingen Thales, najaar 2019

  • Locatie: Milieuraad Zwolle, gebouw links naast de Weijenbelt, Campherbeeklaan 82A 8024 BZ Zwolle
  • Aanvang: 19.30 uur
  • Entree: Leden van Thales, Triangulum, Astra Alteria en VAS Zuid Drente hebben gratis toegang.
    De entree voor de overige niet-leden bedraagt € 5,00 p.p.

donderdag 7 november : Cassini-Huygens’ triomftocht door het Saturnus-stelsel.

  Dr. Sebastiaan de Vet, Naturalis Leiden

Na de lancering in 1997 en een reis van bijna 7 jaar arriveerde de Cassini-Huygensmissie in juli 2004 bij de planeet Saturnus. Dertien jaar lang verkende de satelliet het Saturnusstelsel en gaf het onderzoekers een ongekende nieuwe blik op de geringde planeet en haar manen. Van flinterdunne ringen, raviolivormige maantjes tot uitbarstende geisers, aardachtige landschappen en een landing op een ijsmaan Titan, de resultaten van de Cassini-Huygensmissie zijn verbluffend. Tijdens deze lezing blikken we terug op deze ontdekkingen en zien we hoe de Cassini-Huygensmissie in 13 jaar trouwe dienst ons beeld van Saturnus
permanent heeft veranderd.

28 november:Kernfusie, stand van zaken en toekomst.

Prof. Dr. Marco de Baar, DIFFER Technische Universiteit Eindhoven

Over 7 jaar verwacht ITER, het grote kernfusie experiment dat nu wordt gebouwd in Zuid Frankrijk, haar eerste testpuls te verrichten. Daarna moet ITER binnen 8 jaar de condities bereiken waarbij tien keer zoveel vermogen wordt produceert door kernfusie als moet worden bijgestookt door externe verhittingssystemen. In deze presentatie wordt uitgelegd wat kernfusie is en onder welke condities kernfusie kan plaatsvinden. De Europese kernfusie-roadmap, de rol van het experiment ITER en de demonstratiereactor DEMO daarin zullen worden toegelicht. Ook komt aan de orde hoe lang het zal duren voordat fusie een bijdrage
kan leveren aan de energiemix.

19 december: Low frequency radio astronomy

Prof. Dr. Ir. Mark Bentum, Technische Universiteit Eindhoven en ASTRON

 Low frequency radio astronomy.
Voor de radio-astronomie is het gebied beneden de 30 MHz één van de laatste onbekende frequentiebanden. Wetenschappelijk gezien is dat een bijzonder interessant frequentiegebied. Daarbij kunnen we denken aan het bestuderen van rood verschoven radiogolven afkomstig van waterstof uit het vroegste Heelal, het ontdekken van planeten en zonuitbarstingen in andere zonnestelsels en het bestuderen van ruimteweer.
Helaas is dit frequentiegebied onbereikbaar vanaf de Aarde ten gevolge van de invloeden van de ionensfeer. Dus moeten we de ruimte in!!!
In het OLFAR-project worden technieken ontwikkeld voor een radiotelescoop in de ruimte met behulp van een zwerm van circa 50 kleine satellieten in een baan rond bijvoorbeeld de Maan. In een samenwerkingsverband tussen een aantal universiteiten, instellingen en bedrijven wordt in de komende jaren hard gewerkt aan nieuwe technologieën om dit concept mogelijk te maken.

In de lezing zal het OLFAR-project gepresenteerd worden, zowel de technische aspecten, als ook de wetenschappelijke mogelijkheden.