Voortgezette cursus Sterrenkunde en Relativiteit

Het is al weer geruime tijd geleden dat Thales een voortgezette cursus Sterrenkunde heeft aangeboden. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie wereldkundig maakte. 10 Jaar daarvoor had hij de speciale relativiteitstheorie geformuleerd.

Einstein en zijn theorieën zijn van groot belang geweest voor de astronomie. Het leek ons passend om in dat kader een beknopte voorgezette cursus aan te bieden. Deelnemers aan deze cursus kunnen zowel leden van Thales zijn als andere belangstellenden. Zegt het dus voort!

De cursus maakt het mogelijk uw kennis van de sterrenkunde te verdiepen. Er zal aandacht worden besteed aan o.a. de uitgangspunten van de relativiteitstheorie, zowel de speciale als de algemene. De theoretische gevolgen zullen naar voren komen en er is veel aandacht voor de toepassingen in de sterrenkunde. Zoals: de grootte van de lichtsnelheid, sterrenevolutie, kosmische straling, roodverschuiving, zwaartekrachtsgolven, uitdijend heelal, donkere materie en energie.

De cursus wordt gegeven op woensdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur. De cursus bestaat uit 6 lessen op de volgende data: 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november en 2 december 2015. Op het Doepark Nooterhof, Goertjesweg 1 in Zwolle, in een zaal in het rode gebouw. De kosten bedragen ca. €75,=. Deze prijs is inclusief het cursusmateriaal. Leden van Thales krijgen een korting van € 10,=.

Het cursusmateriaal bestaat uit een syllabus met literatuur uit verschillende bronnen, zoals populariserende boeken en enkele artikelen uit Zenit. De cursus wordt ondersteund met filmfragmenten en enkele experimenten.

De cursusleiders zijn: Gert Schooten en Freerk Dijkstra.

Als cursist kunt u zich opgeven voor 14 oktober 2015 bij de secretaris van VWS Thales, Freerk Dijkstra, Landsheerlaan 175, 8016 KJ Zwolle. E-mail: F.Dijkstra@windesheim.nl