Lezingen

default img

Lezingen Najaar 2021

In de komende maanden willen we weer overgaan op fysieke lezingen zoals we dat gewend waren.Alleen de planning van zaalhuur […]

Lezingen Voorjaar 2021

21 januari Snelle radioflitsen Deze flitsen zijn enorme uitbarstingen in de ruimte, waarbij in korte tijd een gigantische hoeveelheid energie […]

Lezingen Thales Najaar 2020

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er bij de lezingen van VWS Thales gemiddeld zo’n 25 personen aanwezig zijn. […]

Lezingen Thales, voorjaar 2020

Locatie: Milieuraad Zwolle, gebouw links naast de Weijenbelt, Campherbeeklaan 82A 8024 BZ Zwolle Aanvang: 19.30 uur Entree: Leden van Thales, […]

Lezingen Thales, najaar 2019

Locatie: Milieuraad Zwolle, gebouw links naast de Weijenbelt, Campherbeeklaan 82A 8024 BZ Zwolle Aanvang: 19.30 uur Entree: Leden van Thales, […]

Lezingen Thales, voorjaar 2019

17 januari 2019: Prof. Henny J.G.L.M. Lamers, Astronomisch Instituut, UvA Achter de schermen van de sterrenkunde; hoe werkt een astronoom? […]