Waarneemgroep

Nauwkeurige Instrumenten

Sterrenkunde is ook een moderne wetenschap met een groot technologisch gehalte. Met uiterst nauwkeurige instrumenten worden interessante objecten en processen in ons gigantische heelal bestudeerd. Om de astronomische data (licht/straling) goed te kunnen verkrijgen en te verwerken, is digitale detectie- en weergaveapparatuur onmisbaar. Daarom maken ook amateurs gebruik van hoogwaardige instrumenten en beeldverwerkende apparatuur en computers.


Onze amateurs slagen er in om opnamen te maken van verschijnselen die zo’n 10 jaar geleden alleen door professionele astronomen konden worden gemaakt. Objecten op afstanden van miljoenen lichtjaren halen zij als het ware in de Sterrenwacht. Bij die verwondering spelen grote vragen een rol: Wat is onze plaats in het heelal? Hoe zag het verre verleden eruit? Hoe ziet het beeld van de zich ontvouwende toekomst van ons heelal eruit? Is er elders leven in het heelal? Vooral de laatste vraag is bijzonder intrigerend en actueel sinds astronomen de laatste jaren honderden planeten bij andere sterren hebben ontdekt. Hiermee raakt sterrenkunde voor velen ook aan culturele vraagstukken. Maar ook relatief dichtbij in onze dampkring doen zich prachtige verschijnselen voor zoals de diverse soorten regenbogen en halo’s, maar ook indrukwekkende gebeurtenissen als tornado’s en onweer. En wat te denken van het weer… we raken er niet over uitgepraat! Dit wordt nog versterkt door het feit dat extreme weersituaties – door klimaatverandering – steeds vaker voorkomen.

Waarneemgroep

Thales heeft een actieve waarneemgroep die in het hoogseizoen (september t/m mei) maandelijks bij elkaar komt en bijzondere gebeurtenissen zoals maansverduisteringen, zonnevlekken, samenstanden van planeten en meteorenregens gezamenlijk waarneemt. Ook worden er waarneem- en fotografische resultaten uitgewisseld, waarneemobjecten dan wel sterrenkundige gebeurtenissen besproken, kennis en ervaring op het gebied van het omgaan met en bouwen van instrumenten, astrofotografie en het waarnemen met elkaar gedeeld.