Lezingen Thales voorjaar 2019

Locatie:             Campherbeeklaan 82A, 8024 BZ Zwolle (naast de Weijenbelt)
Aanvang:          19.30 uur

Entree:              Leden van Thales, Triangulum en Astra Alteria hebben gratis toegang. De entree voor de overige niet-leden bedraagt € 5,00 p.p.


17 januari 2019: Prof. Henny J.G.L.M. Lamers, Astronomisch Instituut, UvA.

Achter de schermen van de sterrenkunde; hoe werkt een astronoom?

Sterrenkunde heeft de laatste decennia een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Dit komt voornamelijk door de technische vooruitgang: satellieten in de ruimte, reusachtige telescopen op hoge bergtoppen, uiterst gevoelige camera’s en zeer slimme instrumenten om het licht van sterren en melkwegstelsels te ontrafelen. Daarbij moeten we ook niet de ontwikkeling van snelle computers vergeten, die het mogelijk maken om al die gegevens te analyseren. We kunnen met computers ook modellen maken van bijvoorbeeld het inwendige van sterren of van botsende melkwegstelsels.

In deze voordracht zal ik laten zien hoe astronomen deze nieuwe mogelijkheden benutten en wat voor soort onderzoek we er mee kunnen doen. Ik bespreek de grote nieuwe telescopen op de wereld, hoe ze gemaakt zijn en wat ze kunnen. Daarbij komen veel bijzondere opnamen voorbij van bijvoorbeeld de Hubble Ruimte Telescoop en van de Europese Very Large Telescope in Chili.

Ik vertel ook over de menselijke kant van sterrenkundig onderzoek. Hoe is het om met grote telescopen in Chili te werken? Wie beslist er eigenlijk over de verdeling van de waarnemingstijd en wat er waargenomen gaat worden? En als je de waarnemingen eenmaal hebt, hoe verwerk je die dan? En het allerbelangrijkste natuurlijk: wat leren we ervan?

De lezing bevat veel mooie en bijzondere opnamen en is begrijpelijk voor iedereen.

18 april 2019: Ing. C.W.F.M. (Karel) de Vlieger
Geschiedenis: van Ptolemaeus naar Copernicus/Kepler/Newton/Einstein.

14 februari 2019: Alex Scholten, Volkssterrenwacht Bussloo.
Zestig jaar ruimtevaart.

16 Mei: mevr. Anne van Weerden BSc, Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Het inflatie-heelal.